Bóng Halogen Dạng 2 Đầu Plusline C 300W – 500W

Ánh sáng: Trắng

Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp

Kích thước: Bóng Halogen

Công suất (W): 300w,500w

Danh mục: