Bóng Halogen Dạng 2 Đầu Plusline C 100W – 150W

Ánh sáng: Trắng

Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp

Kích thước: Bóng Halogen

Công suất (W): 100w,150w

Danh mục: